เวิร์กชอป

เวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาทักษะ เรียนรู้วิธีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่ดีที่สุดเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

โปรแกรมจะแสดงอีกครั้งค่ะ…