ชื่องานแสดงสินค้า : DigiTech ASEAN Thailand 2024
จัดร่วมกับ : AIConnect 2024
วันที่จัดงาน : 20-22 พฤศจิกายน 2567
สถานที่จัดงาน : อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ขนาดพื้นที่จัดแสดง : 5,000 ตารางเมตร
จำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้า : 500 ผู้ร่วมแสดงสินค้าจากในประเทศไทยและต่างประเทศ
จำนวนผู้ร่วมชมงาน : 10,000 ผู้ร่วมชมงานและผู้ซื้อที่มีอำนาจในการตัดสินใจจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ
หน่วยงานผู้จัดงาน : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จุดประสงค์ในการจัดงานฯ : เชื่อมต่อคุณกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก
คอนเซ็ปต์ของการจัดงาน DigiTech : “เชื่อมต่อคุณกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก” เพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลบนการจัดงานบนพื้นที่จริงเพื่อให้คุณได้เข้าถึงลูกค้าใหม่และคู่ค้าทางธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation)
คอนเซ็ปต์ของการจัดงาน AI Connect : งานอีเว้นต์ที่รวบรวมเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจ