Bronze Sponsors

บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

myHR Corporation Limited เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาด้วยเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถที่จะพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดมา ตั้งแต่ปี 1992 เราเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมบน DOS, LAN, WINDOWS WEB และอื่น ๆ ในอนาคต เราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอีกซึ่งมีผลทำให้ทุกธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้การทำงานสะดวกง่ายดาย, ถูกต้อง, รวดเร็ว โดยเราพร้อมและยินดีที่จะทำให้เกิดขึ้น ด้วยเพราะมันเป็นความสนุก และเป็นความสุขใจมาก ๆ ที่เราได้เห็นผลงานของเราที่เกิดจากความคิดของเรา ได้ถูกนำไปใช้งานได้จริง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่เราได้ทำไปนั้น ได้ช่วยให้โลกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ จากความสุขของ และความภูมิใจของเรา

Zoho

With 55+ apps in nearly every major business category, including sales, marketing, customer support, accounting and back office operations, and an array of productivity and collaboration tools, Zoho Corporation is one of the world’s most prolific software companies.

Zoho is privately held and profitable with more than 12,000+ employees. Zoho is headquartered in Austin, Texas with international headquarters in Chennai, India. Additional offices are in Singapore, the United States, India, Japan, China, Mexico, Australia, the Netherlands, and the United Arab Emirates.

Zoho respects user privacy and does not have an ad-revenue model in any part of its business, including its free products. More than 80 million + users around the world, across hundreds of thousands of companies, rely on Zoho everyday to run their businesses, including Zoho itself.

Protoss Technology

โปรทอส เทคโนโลยี คือ Tech Company ที่ให้บริการทางด้าน IT Outsource Staff และ Software Project ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปีในสายงาน Software Development

Alisa

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ Glory Forever เป็นบริษัทผู้นำด้านบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เริ่มต้นจากการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์สำหรับหนังสือดิจิทัล ภายใต้ชื่อ Kawebook.com และ Jinovel.com จากนั้นก็ได้ขยายกิจการของบริษัทไปในหลากหลายอุตสาหกรรม จนทุกวันนี้ Glory Forever ได้ให้บริการโซลูชั่นที่ล้ำสมัยในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไร้พรมแดน สื่อ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ผู้มีอิทธิพลเสมือน (Vtubers) และเทคโนโลยี AI ที่บริษัทเพิ่งเปิดตัว ในชื่อ Alisa เป็น Generative AI บนแอปพลิเคชัน Line โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน ภายในเวลา 1 เดือน และมีผู้ใช้งานปัจจุบันมากกว่า 2 ล้านคน เพื่อให้ล้อไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับทุกคน

VBix

บริษัท วีบิกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่เป็นที่ปรึกษาจำนวน 20 คนที่มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและเป็นผู้ติดตั้งและออกแบบการ transform และการ Automate ขบวนการทำงานต่างๆขององค์กรลูกค้า เราเป็นผู้ให้บริการ Digital Transformation โดยเน้นในเรื่อง Business Process Transformation ที่ป็นได้มากกว่าเพียงแค่การทำ Process Improvement การทำงานของเราจะใช้วิธีแบบ Micro Agile ที่สามารถทำให้เรานำส่งผลงานได้เร็วในขณะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด บริษัทวีบิกซ์ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายบริการหรือโซลูชั่นให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เราเน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายคือความสำเร็จของลูกค้าที่จะได้จากการใช้บริการของเรา

PALO IT