กิจกรรมเจรจาธุรกิจคืออะไร?

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ซื้อและผู้ประกอบการภายในงานฯ ทั้งไทยและต่างประเทศได้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ   ภายในกิจกรรมเจรจราธุรกิจนี้ท่านจะได้พบกับผู้ซื้อและผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารหรือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  โดยจะมีทีมงานฯ คอยอำนวยความสะดวกให้ในช่วงระหว่างงาน

โอกาสที่ท่านจะได้เมื่อท่านเข้าร่วมเป็น “ผู้ซื้อ (Buyer)”

 • ได้สินค้าทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง
 • ลดต้นทุนเพราะท่านจะได้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโดยตรง
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจของท่านเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
 • นำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจของท่าน เพื่อเป็นผู้นำในตลาด
 • บริการทำนัดหมายล่วงหน้าโดยทีมงานฯ มืออาชีพ
 • โซนรับรองพิเศษภายในงานฯ

ใครที่สามารถเข้าร่วมได้บ้าง?

กิจกรรมเจรจราธุรกิจนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ตัวแทนจำหน่ายทั้งไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่สามารถเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ:

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • เจ้าของธุรกิจ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO,CIO)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีและนวัตกรรม
 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหา
 • ผู้อำนวยการฝ่าย
 • รองประธานบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รองผู้อำนวยการ
 • รองผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการสถาปัตยกรรมโซลูชันและเทคโนโลยี
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ที่ปรึกษาองค์กร

อุตสาหกรรมที่ควรร่วมเจรจาธุรกิจ:

 • การเกษตร
 • บริการทางธุรกิจ
 • การเงิน ธนาคารและประกัน
 • ก่อสร้างและอาคาร
 • อีคอมเมิร์ซ คลังสินค้าและการขนส่งเดลิเวอรี่
 • การศึกษาและอบรม
 • ไฟฟ้าและพลังงาน
 • การขนส่งโลจิสติกส์
 • ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
 • การวิจัยและพัฒนา
 • ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เอสเอ็มอี
 • สมาร์ทและดิจิทัลเทคโนโลยี
 • ผู้รวบรวมระบบและวิศวกรรม
 • ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
 • โทรคมนาคมและกระจายเสียง
 • การท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • สื่อและความบันเทิง
 • การแพทย์และสุขภาพ
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

สิทธิพิเศษที่ “ผู้ซื้อ (Buyer)” จะได้รับภายในงานฯ

(สงวนสิทธิให้กับท่านที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงานฯ ได้ เท่านั้น)
 • โซนรับรองพิเศษพร้อมคอฟฟี่เบรคภายในงานฯ ให้ท่านได้ใช้ในการเจรจาธุรกิจ (Business Matching Lounge)
 • บริการทำนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้ากับผู้ประกอบการภายในงานฯ (Pre-Match Making)
 • ช่องทางพิเศษสำหรับรับบัตรเข้างานฯ โดยไม่ต้องรอคิว
(สงวนสิทธิให้กับท่านที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงานฯ ได้ เท่านั้น)
 1. ท่านต้องทำนัดหมายกับผู้ประกอบการภายในงานฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 นัดหมายขึ้นไป (ขอความอนุเคราะห์ในการทำนัดหมายฯล่วงหน้าทั้งหมดของท่านให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 หรือ 5-7 วันก่อนวันงานฯวันแรก)
 2. ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านให้กับทีมงานฯ โดยระบุตำแหน่งงาน หน่วยงาน / องค์กรของท่าน หรือส่งรายละเอียดต่างๆ เช่น นามบัตร เอกสารการจดทะเบียนบริษัทของท่าน หรืออื่นๆที่สามารถ ยืนยันตัวตนได้
 3. เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกและได้รับการยืนยันให้เป็น “ผู้ซื้อ (Buyer)” แล้ว ท่านจะไม่สามารถขาย สินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับผู้ประกอบการในงานฯได้ หากทีมงานฯตรวจสอบและพบว่าท่านมีการ ขายสินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับผู้ประกอบการในงานฯ ทางทีมงานฯขอยกเลิกสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับทั้งหมดในทันที
 4. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจได้ตามวันเวลาที่มีการนัดหมายไว้ และไม่ได้มีแจ้ง ทีมงานฯให้ทราบล่วงหน้า ทางทีมงานฯขอยกเลิกสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับทั้งหมดในทันที

***กิจกรรมเจรจาธุรกิจนี้มิได้มีบังคับการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ข้อตกลงต่างๆ รวมไปถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของท่านที่มีต่อผู้ประกอบการรายนั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรุณรัตน์ คล้ายสุวรรณ โทร 081-352-8733 หรืออีเมล [email protected]