ทำไมถึงต้องประเทศไทย?

 • โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่กำลังดำเนินการอยู่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล
 • โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย 0 เป็นกุญแจสำคัญในวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย
 • เศรษฐกิจดิจิทัล (5G, IoT, Cloud & AI) ขยายตัวสูงถึง 30% ของ GDP ภายในปี 2573
 • ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมีมูลค่าตลาด 114,000 ล้านบาทในปี 2573 และ 182,000 ล้านบาทในปี 2578
 • ตลาดคลาวด์ (Cloud) จะมีมูลค่าถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 โดยมีการเติบโตปีละ 23.4% (2563-2568)
 • ผู้ใช้มือถือ : 46 ล้านคน (67% ของประชากร)
 • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต: 57 ล้านคน (74% ของประชากร)
 • ตลาดโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)จะมีมูลค่าถึง 511 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568
 • ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) จะมีมูลค่าถึง 85 แสนล้านบาทภายในปี 2573
 • การชำระเงินดิจิทัล (Digital Payment) จะมีมูลค้าก้าวสู่ 4,730 ล้านบาทภายในปี 2565
 • การสมัครรับข้อมูล 5G จะสูงถึง 14 ล้านภายในปี 2568
 • ตลาดบล็อกเชน (Blockchain) จะมีมูลค่าถึง 2 พันล้านบาทภายในปี 2568
 • ตลาดระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านบาทภายในปี 2578

ทำไมถึงต้องภูมิภาคอาเซียน?

 • 5 ภูมิภาคชั้นนำของโลกสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลภายในปี 2568
 • ตลาดดิจิทัลจะก้าวสู่ 500 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568
 • มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกว่า 400 ล้านราย
 • เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตจะมีมูลค่าถึง 240 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ในภาคส่วนต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ สื่อออนไลน์ การท่องเที่ยวออนไลน์ การส่งของออนไลน์ การเรียกรถรับจ้าง เป็นต้น
 • ยอดขายสินค้าสำหรับภาคอีคอมเมิร์ซจะสูงถึง 102 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568
 • ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบรวดเร็ว
 • การเติบโตอย่างรวดเร็วของการรวมระบบนิเวศ 5G กับ โซลูชันไอโอที (IoT) โซลูชัน และเครือข่าย