สัมมนาออนไลน์จัดขึ้นทุกเดือน
เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้กับผู้ที่สนใจ

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Mar 2024

DigiTech ASEAN Thailand 2024 Webinar Series

“เจาะลึกเทรนด์โซเชียลมีเดียและกลยุทธ์การตลาด
บนช่องทางโซเชียลในประเทศไทย”

(บรรยายภาษาไทย)

28 Mar, 2024 : 14.00 – 16.00 Hrs.(Bangkok Time)

กำหนดการ

14.00 – 14.05 น. 

กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร

– ผู้ดำเนินรายการ DigiTech ASEAN Thailand

14.05 – 16.00 น. 

เจาะลึกเทรนด์โซเชียลมีเดีย และกลยุทธ์การตลาดบนช่องทางโซเชียลในประเทศไทย

ประเด็นที่สำคัญ :

  • ภาพรวมของทิศทางดิจิทัลในประเทศไทย
  • เทรนด์ของโซเชียลมีเดียที่สำคัญในประเทศไทย
  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียล
  • แคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
  • การใช้ข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด

by
คุณนารีรัตน์ แซ่เตียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Feb 2024 “ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” 28 Feb, 2024 : 14.00 – 15.45 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: ยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการทรานส์ฟอร์มขบวนการทำงานขององค์กรสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ
by
คุณวาริน เล้าสกุล
CEO & Co-Founder
บริษัท วีบิกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

Topic: HR Digital Transformation : สู่องค์กรแห่งอนาคต
by
คุณปริวรรตน์ อรุโณทยานันท์
myHR Business Partner
บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

Topic: การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2024 สำหรับทุกองค์กร
by
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้า
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

For more information, please contact +6696-515-5667, +662-833-6336 or LINEOA @digitech or email [email protected] Visit our event website at www.digitechasean.com