ผู้ร่วมแสดงสินค้า

CRM, HRD & HRC, Procurement, ERP และอีกมากมาย

(Network security, Cloud security, Security for applications, Email filtering,Web filtering, Firewalls, Network access control, Network security monitoring, OS Security patches, Anti-Virus/Malware updates, Ransomware, Risk management, Endpoint security, Regulatory compliance, Managed security services)

(Ecommerce website, Omnichannel marketing platform, Ecommerce software, Digital commerce solutions, fulfillment, Marketplace management,  Social commerce, Social listening, Performance marketing, Traditional and digital marketing agency, Customer services, Marketing analytics, Online store development, Digital marketing agency, Social media marketing, Community Management)

(Data Center & network, Cloud solutions, Consulting services, Data warehouse, Data security, Database solutions, Big Data analytic, Cloud infrastructure, Big data platform as a service)

(Smart production and manufacturing solutions, IoT solution design, Smart workforce, Smart warehousing and logistics system, CCTV & sensors , Inventory and Asset Location Tracking and industrial & commercial IoT)

(Low band, Mid band and mmWave high band  5G, Cellular technology, Edge computing, Convergence of Wi-Fi and cellular, Cellular mobile communications technologies, Wireless, Internet and WIFI, Core network and automation and 5G for business & manufacturing solutions)

(Cryptocurrency, Blockchain, NFT, Digital token, Digital asset management system)

(Deep learning, Machine learning, Computer vision, Recommendation engines, Speech recognition, AI in customer service, Business intelligence, Predictive Analytics, Automation, Natural language processing, Virtual chatbots, Customer intent prediction, Multi-channel communication,Text recognition AI)

ผู้ร่วมชมงาน

 • การเกษตร
 • การเงิน ธนาคารและประกัน
 • บริการทางธุรกิจ
 • การก่อสร้างและอาคาร
 • อีคอมเมิร์ซ คลังสินค้าและ ฟูลฟิวเม้นท์
 • การศึกษาและอบรม
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • การขนส่งโลจิสติกส์
 • ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
 • การวิจัยและพัฒนา
 • ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ธุรกิจเอสเอ็มอี
 • สมาร์ทและดิจิทัลเทคโนโลยี
 • ผู้รวบรวมระบบและวิศวกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการและผู้ให้คำแนะนำปรึกษาโซลูชันเทคโนโลยี
 • โทรคมนาคมและการกระจายเสียง
 • งานบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • สื่อและความบันเทิง
 • การแพทย์และสุขภาพ
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ