ใครควรร่วมชมงาน?

ร่วมเป็นส่วหนึ่งของผู้ร่วมงานกว่า 10,000 จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • การเกษตร
 • บริการทางธุรกิจ
 • การเงิน ธนาคารและประกัน
 • ก่อสร้างและอาคาร
 • อีคอมเมิร์ซ คลังสินค้าและการขนส่งเดลิเวอรี่
 • การศึกษาและอบรม
 • ไฟฟ้าและพลังงาน
 • การขนส่งโลจิสติกส์
 • ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
 • การวิจัยและพัฒนา
 • ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เอสเอ็มอี
 • สมาร์ทและดิจิทัลเทคโนโลยี
 • ผู้รวบรวมระบบและวิศวกรรม
 • ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
 • โทรคมนาคมและกระจายเสียง
 • การท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • สื่อและความบันเทิง
 • การแพทย์และสุขภาพ
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ