DigiTech ASEAN Thailand

Monthly technology webinars during run up to
the event & after event

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : May 2023

Digital Workplace Technologies in the Future of Work

เทคโนโลยี Digital Workplace อนาคตของการทำงานรูปแบบใหม่

(บรรยายภาษาไทย)

25 May, 2023 : 14.20 – 15.40 Hrs.(Bangkok Time)

Agenda

14.20 – 14.25 น. 

กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร

– ผู้ดำเนินรายการ DigiTech ASEAN Thailand

14.30 – 15.00 น. 

แพลตฟอร์มเสมือนจริงสำหรับอนาคตการทำงานในปี 2566
(Virtual Platforms for Future of Work in 2023)
โดย
คุณธารวิทย์ ดิษยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
True VWORLD, True Digital Group Co., Ltd.

15.10 – 15.40 น.

แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผ่านการทำงานด้านดิจิทัล
(Cybersecurity for Digital workplace)
โดย
คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์
นายกสมาคม
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : April 2023 “Digital Transformation Use Cases with IoT & AI” 25 April, 2023 : 14.30 – 16.35 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: Connecting the IoT Industry
by
Ts. James Lai, Chairman, Malaysia IoT Association

Topic: More than Energy Monitoring
by
Mr. Mu Pathma, Treasurer, Malaysia IoT Association

Topic: Improve Hospital Bed Turnover Rate with Remote Patient Monitoring Solution
by
Mr. Brian Bong, Deputy Treasurer

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : February 2023 “MarTech Driven Business Success เทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” 18 January, 2022 : 9 February, 2023 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Topic: “MarTech Driven Business Success เทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” (บรรยายภาษาไทย)
By:
คุณนารีรัตน์ แช่เตียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

Topic: เทรนด์เทคโนโลยีการตลาด 2023 ตอบโจทย์ผู้ใช้ดิจิทัลยุคใหม่ (บรรยายภาษาไทย)
By:
คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : JANUARY 2022 “เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี 2022” 18 January, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Topic: เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022 (Conducted in Thai)
By:
คุณอัฐสนะ ตะวันอำไพ
Partner Account Manager Lead
Nintex Thailand

Topic: ใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีและทำให้ปลอดภัยได้อย่างไร? (Conducted in Thai)
By:
คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
Senior Solution Architecture
Infoblox

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : FEBRUARY 2022 “ธุรกิจมิติใหม่กับการยกระดับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง” 15 February, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

Accelerating Automation: How Businesses are Adapting to a Post-COVID World (Conducted in Thai)
คุณพิเชฏฐ์ พิสิฏฐ์โสภณ
Account Director, Nintex Thailand
คุณสรวิศ ลิมปรังษี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Deliver an Impressive Omni-Channel Customer Service Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus (Conducted in Thai)
Mr. Vasin Srisukri
Chief Solution Sales Officer, Beryl8 Plus PCL.
Mr. Patanapan Vanapitaksa
Manager – Solution Sales, Beryl8 Plus PCL.
มอบประสบการณ์ด้านการบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่องทางด้วย Salesforce จากเบริล 8 พลัส (บรรยายภาษาไทย)
คุณวศิน ศรีสุกรี
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณพัฒนพันธุ์ วนาพิทักษ์
ผู้จัดการฝ่าย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022 “Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal” (บรรยายภาษาไทย) 10 March, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal
(บรรยายภาษาไทย)

คุณพิภพ เต็งศิริวัฒนานนท์
Consulting Manager
Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022 #2 “เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร” (บรรยายภาษาไทย) 29 March, 2022 : 14.00 – 15.00 Hrs. (Bangkok Time)

Joining the Digital Bandwagon to Shape the Future of Banking
เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร
(บรรยายภาษาไทย)

ดำเนินรายการโดย
คุณกรรณภรณ์ กัลยาจิตร์โกศล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยายโดย
คุณอกณิษฐ์ ไวยาการณ์
ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน, ภูมิภาคเอเชีย
บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
คุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม
กรรมการผู้จัดการ
Chief Digital Business Group Officer
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : April 2022 “การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรในยุคดิจิทัล” (บรรยายภาษาไทย) 29 April, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

เรียนรู้กับ Cybersecurity Mesh ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวการโจมตีทางดิจิทัล (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณชินวัตร ทองพรหม
Systems Engineer
ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย

เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่ (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณนนทวัตต์ สาระมาน
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : May 2022 “สร้างมาตรฐานยกระดับองค์กรด้วยระบบ ERP Solution” (บรรยายภาษาไทย) 19 May, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

ให้การบริหารจัดการองคก์รกลายเป็นเรื่องง่ายผ่าน Odoo (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณภาณุพงศ์ ตั้งอุดมเจริญ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

ผสานการบริหารจัดการสินทรัพย์ในยุค Digital transformation ด้วย IFS Enterprise Asset Management (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท เรซคู ไทย จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : June 2022 “เทคนิคการบริหารจัดการทีมขายให้ปิดการขายได้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยเครื่องมือ CRM” (บรรยายภาษาไทย) 9 June, 2022 : 14.00 – 16.00 Hrs. (Bangkok Time)

เทคนิคการบริหารจัดการทีมขายให้ปิดการขายได้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยเครื่องมือ CRM (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี,
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ประเด็นสำคัญ
– ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทีมขาย
– รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal
– แนะนำ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย
– Case Study ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ R-CRM

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : July 2022 “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก” (บรรยายภาษาไทย) 19 July, 2022 : 14.00 – 15.00 Hrs. (Bangkok Time)

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณณัฐวดี แซ่เอี้ย,
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ, บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
คุณสิทธินันท์ ตระกูลพุทธรักษา,
Advisory Solution Consultant จาก บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
ดำเนินรายการโดย
รศ. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์,
ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : August 2022 “จับตามองดาต้าและคลาวด์สุดยอดเมกะเทรนด์ฟันเฟืองของธุรกิจ” (บรรยายภาษาไทย) 4 August, 2022 : 14.00 – 15.50 Hrs. (Bangkok Time)

ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลกับ Cloud Native
บรรยายโดย
คุณเปรมปรี ศรีสุวรรณ,
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์โซลูชั่น, บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

ขับเคลื่อนระบบโครงสร้าง Cloud ด้วย NEW AMD EPYC CPU 3rd Generation
บรรยายโดย
คุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์,
ผู้เชียวชาญผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน, บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์ อีสต์ จำกัด (ประเทศไทย)

พลิกโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดาต้าและคลาวด์
บรรยายโดย
ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : August 2022 #2 “ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมพิชิตเกมส์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” (บรรยายภาษาไทย) 30 August, 2022 : 14.00 – 16.50 Hrs. (Bangkok Time)

ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมพิชิตเกมส์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บรรยายโดย
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
National Cyber Security Agency

Proofpoint Information Protection: A Unified People-Centric Approach for Modern Organization in Thailand Society
การคุ้มครองการใช้สารสนเทศโดยให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานให้ปลอดภัยขององค์กรในยุคนี้กับสังคมไทย
บรรยายโดย
Mr. Bruce Chai, Senior Sales Specialist
Proofpoint (Singapore)
คุณอุดร ดวงเงิน, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ
บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)

โซลูชันด้านความปลอดภัยใหม่ สำหรับปัญหาใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัย
บรรยายโดย
คุณพิชาค์พัทธ ทาม
Services Sales Business Development Manager
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : September 2022 “ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ” (บรรยายภาษาไทย) 15 September, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

อนาคตของกระบวนการอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติเพื่อธุรกิจยุคใหม่
Process Intelligence and Automation
บรรยายโดย
คุณณัฐวุฒิ อ่างทอง
วิศวกรโซลูชั่น
นินเท็กซ์ (ประเทศไทย)

เมต้าเวิร์สในภาคอุตสาหกรรม
บรรยายโดย
ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในนามของสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : September 2022 #2 “Leveraging Manufacturing Excellence with Smart QC and Product Deviation Analytics”
by Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 30 September, 2022 : 14.00 – 16.00 Hrs. (Bangkok Time)

Quality 4.0 towards industry revolution 4.0
บรรยายโดย
Bong KL
Consultant & Founder
Blue Ocean Data Solutions

Product Quality Analytics หรือ การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
บรรยายโดย
Niorn Suchonwanich
Business Consultant Manager
Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : JUNE 2021 WEBINAR ON MARKETING AUTOMATION THE FUTURE OF EFFECTIVE MARKETING: DRIVE YOUR BUSINESS WITH MARKETING AUTOMATION

WEBINAR ON MARKETING AUTOMATION THE FUTURE OF EFFECTIVE MARKETING : DRIVE YOUR BUSINESS WITH MARKETING AUTOMATION

10th June 2021
14.10 – 14.55 Hrs.
(ICT,Bangkok Time)

“Unlock the Power of Automation in Marketing” (Conducted in English and Thai)

Mr. Khoo Chia Ching, Marketing Manager, Zoho Corporation

///

10th June 2021
15.00 – 15.30 Hrs.
(ICT,Bangkok Time)

“What we need to watch out to avoid marketing automation failure?”
(Conducted in English)

Ms.Supavadee Tantiyanon, Vice President,
Thai Digital Technology User Group Association

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : JULY 2021 “EMPOWER YOUR BUSINESS: WHAT’S UP NEXT ON DATA & CLOUD?” 8 JULY 2021 14.00 – 16.00 HRS. (BANGKOK TIME)

“DigiTech ASEAN Thailand Webinar Series: กรกฎาคม 2021” “ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ: ก้าวต่อไปของ DATA & CLOUD” ผู้สนับสนุนหลักโดย บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด และสนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด และ ศูนย์บิ๊กดาต้าเอ็กซ์พีเรียนซ์เซ็นเตอร์

การเตรียมความพร้อมสำหรับวิวัฒนาการของข้อมูลด้วยศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง (บรรยายภาษาไทย) โดย คุณธนวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายขายและพันธมิตรทางการค้า ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)

ดิจิทัลโลจิสติกส์โซลูชั่นอาลีบาบาคลาวด์โดย อินเทลลิจิสต์ (บรรยายภาษาไทย) โดย คุณชนะ สุพัฒสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด

ทุกเรื่องที่สำคัญกับข้อมูลขนาดใหญ่: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร. พร พันธุ์จงหาญ ผู้อำนวยการศูนย์บิ๊กดาต้าเอ็กซ์พีเรียนซ์เซ็นเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : AUGUST 2021 “เทคโนโลยีกับอนาคตของธุรกิจการเงินและธนาคาร” “How Emerging Technologies Are Shaping the Future of Banking and Finance?” 10 AUGUST 2021 14.00 – 16.00 HRS. (BANGKOK TIME)

สัมมนาออนไลน์ “เทคโนโลยีกับอนาคตของธุรกิจการเงินและธนาคาร”
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสานต่อและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเงินและธนาคารที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ด้านการเงินและการนำ Machine Learning มาใช้ในธุรกิจแล้ว

Financial literacy (Conducted in English)
Ms. Rasmegh Srisethi, Managing Director, DeeMoney

Machine learning in Business (บรรยายภาษาไทย : Conducted in Thai)
Paitoon Chansuk, Machine Learning Consultant, iCONEXT Co., Ltd.

Panel Discussion : Digital Disruption in financial markets (บรรยายภาษาไทย : Conducted in Thai)
Chonladet Khemarattana, President, Thai Fintech Association
Sam Tanskul, Managing Director, KRUNGSRI FINNOVATE
Pakamon Tulyapizitchai, Treasurer, Thai Fintech Association

DigiTech ASEAN Thailand 2021 : Opening Ceremony and Future of Digital Infrastructure (Conducted in Thai)

– Opening Ceremony –
Welcome speech by
Ms. Peerayaphan Pongsanam
Senior Manager – Project, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
คุณพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม, ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

Opening speech by
Mr. Chaiwut Thanakmanusorn
Minister, Ministry of Digital Economy and Society
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Future of Digital Infrastructure
Mr. Chaiwut Thanakmanusorn
Minister, Ministry of Digital Economy and Society
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Innovation and recovery after the Covid-19 crisis (Conducted in Thai)

Dr. Pun-Arj Chairatana, Executive Director, National Innovation Agency (Public Organization)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, ผู้อำนวยการ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Transformation without overburdening IT Budgets (Conducted in Thai)

Ms. Atinuch Chorrojprasert, Business Unit Manager, Relationship Business Segment, Lenovo (Thailand) Co Ltd.
คุณอตินุช ฉ.โรจน์ประเสริฐ, บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

Business innovation happens quickly, agility is a key success. Every organization focuses on application development and IT infrastructure management for maximizing efficiency while cyberattacks continue to damage many businesses. Which the factors mentioned, all create a burden for organizations and IT teams to deal with these matters.

Sangfor offers Cloud Smart solutions, a multi-cloud service that allows your organization and business to focus on true innovation. By increasing flexibility in the management of IT infrastructure systems with comprehensive cybersecurity services. Help your organization to create Digital Transformation quickly and more easily while improve your business continuity.

การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความคล่องตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญ ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ การบริการจัดการ IT Infrastructure ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่การโจมตีทางด้านไซเบอร์ได้สร้างความเสียหายให้กับหลายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานั้น ล้วนสร้างภาระให้กับองค์กรและทีม IT ในการรับมือกับสิ่งต่างๆ

Sangfor ได้นำเสนอโซลูชั่น Cloud Smart บริการ Multi-cloud ที่ช่วยให้องค์กรและธุรกิจของท่านได้มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแท้จริง โดยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการระบบ IT Infrastructure พร้อมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถสร้าง Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่ม Business Continuity ให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

5G Security use cases (Conducted in Thai)

Mr. Komsak Chimnudpan, Enterprise Cyber Security Manager, Advanced Information Service (AIS)
คุณคมศักดิ์ ฉิมนุตพาน, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับลูกค้าองค์กร, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

New telecommunication technology short call “5G” has new capability that effect to consumer customers and business owners that use technology for your daily life or businesses to make your life easier, faster and more connected

However, new technologies that comes to life will also bring something that we don’t know together such as Cyber Security risks that can expose our privacy or sensitive information to public channels.

In this session, AIS will introduce more about how AIS provide 5G with Security to our customer.

How to Realize Unstoppable Supply Chain? (Conducted in Thai)

Mr. Traiwat Sirichertchoukiet, Senior Consultant,
Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.
คุณไตรวัฒน์ ศิริเชิดชูเกียรติ, ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

The global spread of COVID-19 infections has brought to light the risk of supply chain disruption in Thailand. For the manufacturing industry, the inability to procure materials has a great impact on the company’s sales and management. In this webinar, we will explain how to not stop the supply chain by digitalizing the supply chain collaboration.

Revolutionize your digital transformation strategy with IFS Enterprise solutions (Conducted in Thai)

Revolutionize your digital transformation strategy with IFS Enterprise solutions
Mr. Kittisuk Teeratunsirigul, President, Receku Thai Co., Ltd.

With Field Service Management (FSM), Enterprise Asset Management (EAM) and Enterprise Resource Planning (ERP), we provide innovative digital transformation to customers who are moving to the new digital era. Learn how IFS Enterprise solutions help you to revolutionize into digital transformation strategy.

ปฏิวัติกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วย IFS Enterprise solutions
คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล, ประธานกรรมการบริษัท , บริษัท เรซคู ไทย จำกัด

ด้วยการจัดการบริการภาคสนาม (FSM), การจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM) และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เรามอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเชิงนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้าที่กำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล

มาร่วมเรียนรู้โซลูชั่นบริหารจัดการระดับองค์กรของไอเอฟเอสว่าสามารถช่วยให้คุณปฏิวัติสู่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างไร

Delivering The Best Customer Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus (Conducted in Thai)

Delivering The Best Customer Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus
Mr.Vasin Srisukri, Chief Solution Sales Officer, Beryl 8 Plus PCL.
Mr.Patanapan Vanapitaksa, Manager Solution Sales, Beryl 8 Plus PCL.

Customer Experience is the key to maximizing a customer’s lifetime value. Offer personalized customer journey, serve customers better with real-time data, and empower your team to deliver a connected experience by utilizing best-in-class technology. Stay engaged with your customers wherever they are.

สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยี CRM อันดับหนึ่งจาก Salesforce โดย Beryl 8 Plus
คุณวศิน ศรีศุกรี, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณพัฒนพันธุ์ วนาพิทักษ์, ผู้จัดการฝ่าย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ของลูกค้าคือกฎแห่งความสำเร็จของธุรกิจ สร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลให้ลูกค้า พร้อมบริการลูกค้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพิ่มศักยภาพให้ทีมงานด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มระดับโลก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

The game changing benefits of AI-Powered Service Operations. (Conducted in Thai&Subtitle in English)

The game changing benefits of AI-Powered Service Operations
Mr. Akanit Waiyakarn, Advisory Solution Consultant, Asia, ServiceNow
Mr. Sam Tanskul, Managing Director at Krungsri Finnovate Co., Ltd.

Moderator by
Mr. Amarit Franssen, General Secretary, Thai Fintech Association

ประโยชน์ของการพลิกโฉมธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยAI-Powered Service Operations.
คุณอกณิษฐ์ ไวยาการณ์, ปรึกษาด้านโซลูชัน, ภูมิภาคเอเชีย, บริษัทเซอร์วิสนาว
คุณแซม ตันสกุล, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ โดย
คุณอมฤต ฟรานเซน, เลขาธิการสมาคม, สมาคมฟินเทค ประเทศไทย

Intelligent Digital Identity Management (iDIM) for Smart Security Access (Conducted in Thai)

Intelligent Digital Identity Management (iDIM) for Smart Security Access
Ms. Ponrapee Triyakul, Regional Business development Manager –Asia Region, Mobile Technologies Co., Ltd.
iDIM solution is an automated digital enrollment platform that serves as a digital transformation enabler to be used for digital identity proofing by ID smartcard, e-passport, biometric security to manage all different types of physical and digital access with configurable workflow via pre-registration, enrollment, verification/identification as a centralized system data interaction with the access control system, time attendance, IOT device, AI Camera surveillance etc.

ระบบการจัดการดิจิทัลไอดีอัจฉริยะสำหรับควบคุมการเข้าถึงด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ
คุณภรณ์รพี ตรียกูล, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชีย,
บริษัท โมบายเทคโนโลจีส์ จำกัด
ระบบโซลูชั่น iDIM เป็นแพลตฟอร์มจัดการลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ สำหรับสนับสนุนการเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ถูกใช้งานในการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล โดยบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยทางชีวมิติ (ไบโอเมทริกซ์) เพื่อจัดการตรวจสอบการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางดิจิทัลด้วยกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ ในการดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้า การลงทะเบียน การตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผ่านทางระบบรวมข้อมูลแบบศูนย์กลางและสามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการ เข้า-ออก ระบบจัดการลงเวลา อุปกรณ์ IoT (Internet of things) กล้องวงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังแบบ AI ฯลฯ

การบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบ PIMS (Conducted in Thai)

การบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบ PIMS

คุณสิงหดิศร์ จันทรักษ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด ตัวแทนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Landscape of Fin Tech in Thailand and ASEAN (Conducted in English)

Landscape of Fin Tech in Thailand and ASEAN
Mr. Aswin hlaphongphanich, CEO and Founder, DeeMoney

Financial technology (Fintech) is used to describe new tech that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. At its core, fintech is utilized to help companies, business owners and consumers better manage their financial operations, processes, and lives by utilizing specialized software and algorithms that are used on computers and, increasingly, smartphones. Fintech, the word, is a combination of “financial technology”.

When fintech emerged in the 21st Century, the term was initially applied to the technology employed at the back-end systems of established financial institutions. Since then, however, there has been a shift to more consumer-oriented services and therefore a more consumer-oriented definition. (https://www.investopedia.com/terms/f/…)

ภูมิทัศน์ของ Fintech ในอาเซียน และไทย
คุณอัศวิน พละพงศ์พานิช, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง, ดีมันนี่

ฟินเทค เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น ในช่วงศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยี แนวคิดใหม่ๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัว สะดวกขึ้นในการให้บริการทางการเงิน โดยการสร้าง software และ algorithm ขึ้นมาให้งานกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน์ ซึ่งคำว่า Fin Tech คือคำที่รวมกันของเรื่องทางการเงิน และเทคโนโยลี เพื่อสร้างเกิดความสะดวกสบาย ของการใช้งานของลูกค้า เป็นสำคัญ

Going Beyond ERP by RISE with SAP (Conducted in Thai)

Going Beyond ERP by RISE with SAP
Mr. Noppadon Chareonthong, Head of Mid-Market, Thailand and Emerging, SAP (Thailand) Ltd.
Mr. Sirinop Raktaetrakul, Presales Customer Solution Manager Platform, Technology and innovation – Thailand

ก้าวผ่านขอบเขตของ ERP ด้วย RISE with SAP
คุณนพดล เจริญทอง, Head of Mid-Market, Thailand and Emerging
บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคช่นส์แอนด์โปรดักส์อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณสิรินพ รักแต่ตระกูล, Presales Customer Solution Manager Platform,
Technology and innovation – Thailand
บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคช่นส์แอนด์โปรดักส์อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

Cloud Smart , make your digital transformation simple and more secure (Conducted in Thai)

Cloud Smart , Make your digital transformation simple and more secure
Mr. Ratsakan Srisawat, Product Manage, Sangfor Technologies Inc.
Business innovation happens quickly, agility is a key success. Every organization focuses on application development and IT infrastructure management for maximizing efficiency while cyberattacks continue to damage many businesses. Which the factors mentioned, all create a burden for organizations and IT teams to deal with these matters.

Sangfor offers Cloud Smart solutions, a multi-cloud service that allows your organization and business to focus on true innovation. By increasing flexibility in the management of IT infrastructure systems with comprehensive cybersecurity services. Help your organization to create Digital Transformation quickly and more easily while improve your business continuity.

Cloud Smart – เลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์อย่างไรให้สะดวกและปลอดภัยในยุค Digital Transformation
คุณรัตสกานต์ ศรีสวัสดิ์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความคล่องตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญ ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ การบริการจัดการ IT Infrastructure ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่การโจมตีทางด้านไซเบอร์ได้สร้างความเสียหายให้กับหลายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานั้น ล้วนสร้างภาระให้กับองค์กรและทีม IT ในการรับมือกับสิ่งต่างๆ

Sangfor ได้นำเสนอโซลูชั่น Cloud Smart บริการ Multi-cloud ที่ช่วยให้องค์กรและธุรกิจของท่านได้มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแท้จริง โดยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการระบบ IT Infrastructure พร้อมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถสร้าง Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่ม Business Continuity ให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ICHI Days #1

OPENING MESSAGE by
• Mr. Charlie Kaneko
CEO, Managing Director, Bigbeat Bangkok Co., Ltd.

Keynote-1
Marketing will change your company after COVID- 19 disaster
• ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือคุณโซอี้,
กรรมการผู้จัดการ Line Certified Coach และ E-Marketing คนแรกของไทย
บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต

Keynote-2
The power of Thai startups
• คุณโมชิ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์, CEO of SHIPPOP
• คุณชนกานต์ ชินชัชวาล, CEO, Moderator by
• Ms. Aki Yamaguchi

Keynote-3
How FinTech will transform your business landscape
• Mr. Dechapol Lamwilai,
Head of Strategic Partnership, SCB 10X Co., Ltd.
• Mr. Pattaraporn Bodhisuwan,
EVP of Product at Opn, OPN Co., Ltd. (Subsidiary of SYNQA)

ICHI Days #2

Keynote-4
How can Japan collaborate with Thailand in DX
• Mr. YUWEI WADA, JETRO Bangkok

Keynote-5
The struggles that Japanese IT company has faced in ASEAN
• Mr. MASAKAZU HANEDA,
President and CEO, BUSINESS ENGINEERING CORPORATION

ICHI Days #3

Exhibitor’s Session-1
Transform your business into Smart Factory with benefit from ERP system
• Ms. Kornnaran Panguthai,
Sales & Marketing Division Manager,Toyo Business Engineering(Thailand) Co., Ltd.
• Ms. Thanaporn Intarapakawong,
Project Lead, Specialist BI MotionBoard, Toyo Business Engineering(Thailand) Co., Ltd.

Exhibitor’s Session-2
Company Overview
Kintone : Digital Cloud platform
Realwear : Transform your frontline workforce
• Mr. Kasidech Tuntikittichai,
System Coordination Leader, QUALICA (Thailand) Co., Ltd.

Exhibitor’s Session-3
Enhance Customer Experience with Our Digital Marketing Expertise
• Mr. Ratakorn Kumcharoen,
Digital Marketing Optimization & MarTech Lead, NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.

ICHI Days #4

Exhibitor’s Session-4
The Digitalized Infrastructure -Essential Building Blocks in the New Normal
• Sansan

Exhibitor’s Session-5
Discover how to win with the acceleration of digital transformation in recruitment
• Porters Corporation

Exhibitor’s Session-6
Big Insights from Small Data
• HACARUS

Exhibitor’s Session-7
“Preventing signature fraud in Banking”
• WACOM

Security without compromise (Conducted in Thai)

Security without Compromise
Mr. Anurak Chuetanapinyo, Senior Regional Sales Engineer – APAC,
Menlo Security
With Field Service Management (FSM), Enterprise Asset Management (EAM) and Enterprise Resource Planning (ERP), we provide innovative digital transformation to customers who are moving to the new digital era. Learn how IFS Enterprise solutions help you to revolutionize into digital transformation strategy.

การรักษาความปลอดภัยแบบที่ไม่ต้องมีการประณีประนอม
คุณอนุรักษ์ เชื้อธนะภิญโญ, วิศวกรฝ่ายขายอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,
บริษัท เมลโล่ เซคเคียวริตี้
ด้วยการจัดการบริการภาคสนาม (FSM), การจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM) และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เรามอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเชิงนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้าที่กำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล

มาร่วมเรียนรู้โซลูชั่นบริหารจัดการระดับองค์กรของไอเอฟเอสว่าสามารถช่วยให้คุณปฏิวัติสู่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างไร

Sangfor XDDR A Security Solution that Use AI Combat AI (Conducted in Thai)

Sangfor XDDR โซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ต่อกรกับภัยคุกคามจาก AI
คุณพงษ์พิสิฐ์ เหล่าสุวรรณวัฒน์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ซังฟอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย
เรียนรู้เพิ่มเติมว่า AI สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างไรในประเด็นสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

Event Tech x Big Data in future (Conducted in English)

Event Tech x Big Data in future
Mr. Matthew Chen, Founding Chairman of Hong Kong Event Technology Association Founder & CEO of EPISODE Limited , Hong Kong Event Technology Association (HKETA)

Event technology encompasses any electronic devices, tools, or software applications that assist in the events industry. It may help to facilitate registration, check-in, or scheduling. Or it could create advanced and robust presentations, including lighting, music, and staging. But in any instance, technology has the potential to both enable and enhance an event.
Big data plays a crucial role in many industries, and event management is just one of them. People all across the world are relying more and more on their smart devices, and it has become increasingly easier for event organizers to gather and use data to cater more directly to event attendee’s experiences

How Artificial Intelligence is changing business world? (Conducted in Thai)

Ms. Matanaporn Cheewadhanaraks, Alliance and Startup Manager, Microsoft (Thailand)

The market potential on diversified Indonesian economic & financial industry (EN & Subtitle in TH)

Mr. Frans Liwanuru, Sales & Marketing Director and Mr. John Son, Director from Advance Innovations (Adlns)

The Overview of the Market Diversity and Potential of Economic and Financial Industry in Indonesia. How we lead the Digital Technology Transformation in Financial Industry by using Adaptive & Integrated Solution.

Delivering customer empathy at scale through increased digitalization (EN)

Mr. Khoo Chia Ching, Marketing Manager, Zoho Corporation Pte. Ltd.

Unifying customer’s touchpoints are important for businesses to drive more consistency and to deliver a highly-personalized customer experience.

We will explore how top performing brands generate the best possible experience by practicing customer empathy, and embracing the role AI plays in an app stack that is built with deep unification like Zoho CRM Plus.

Forget about unicorn, you need to be flying elephant to win (EN)

Ms. Sharala Axryd, Founder And Chief Executive Officer, The Center of Applied Data Science PTE LTD. (CADS)

Accelerate digital initiatives with Nutanix Enterprise cloud solution (TH)

Mr.Thawipong Anotaisinthawee, Country Manager, Nutanix (Thailand) Co., Ltd.

องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันเกี่ยวโยงกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แต่ในขณะเดียวกันผู้ดูแลระบบ IT ก็ต้องเผชิญกับความยุ่งยากของเทคโนโลยีที่ล้าหลัง, ซับซ้อน และมีต้นทุนที่สูงลิบ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของ Nutanix จะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวผ่านสู่การดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ราบรื่น, รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ขององค์กร และเชื่อมโยงกับพับบลิคคลาวด์ภายนอกได้ตามความเหมาะสมขององค์กร

DNS New normal: the good, the bad and the safety (TH)

DNS New normal: the good, the bad and the safety
Mr. Natthapong Fongsin, Senior Solution Architecture, Infoblox Thailand
Now internet usage first line communication to outside from laptop mobile or IOT device are using DNS to Query and check the Destination , if have Threat Actors to change the way of DNS to hacking site and now 91% of malware communication from Threat actors usage DNS to sending malware and send sensitive data to outside , In this session learning how threat actors are doing good or bad and learning how to increase visibility DNS usage to prevent make the user and business safety

ใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดี สิ่งไม่ดี และ ทำให้ปลอดภัยได้อย่างไร
การใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันช่องทางแรกที่อุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์พกพาโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์ IOT ใช้เพื่อเรียกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ประการด่านแรกที่จะต้องติดต่อแลกเปลี่ยนคือ DNS เพื่อจะไปใช้งานสู่ภายนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประสงค์

ReadyIDC’s cloud server service and mail security gateway by spam expert (TH)

Mr. Teerawich Charoenyardprasert, Solution Architect & System Engineer, ReadyIDC Co., Ltd.

บริการ Cloud Server และ ระบบความปลอดภัยอีเมล์
ทำความรู้จักกับReadyIDC และบริการ Cloud Solution พร้อมทั้งบริการ Mail Security Gateway By SpamExpert

Accelerating automation: How businesses are adapting to a Post-COVID world (Conducted in Thai)

Mr. Sorawit Limparangsri, Chief Judge Of The Office Of The President Of The Supreme Court
Mr. Phichet Phisitsophon, Account Director, Nintex Thailand

คุณสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
คุณพิเชฏฐ์ พิสิฏฐ์โสภณ Account Director, Nintex Thailand

5G Ecosystem for Enterprises on Digital Transformation. (Conducted in Thai) | (บรรยายไทย)

Mr.Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO), Advanced Information Service (AIS) Proven track record in leading diverse business and organisations, with strong expertise in general management, business management, sales and marketing. Held multiple senior leadership positions over 29 years in Global companies in Information Technology industry and Energy & Sustainability services.

Cyber crime & solution to eliminate them.

Mr. Kraiwit Chursai, Associate Product Manager, World Information Technology Co., Ltd.

Presentations by Malaysian Tech Companies

Presentations by Malaysian Tech Companies

Malaysia and innovation - visions for the future and why

Innovation has always been a sub-context of Malaysian digital companies. This session will discuss the success stories on how these companies have rolled out innovative ideas to address problems that we face today and tomorrow.

Moderator : Mr. Gopi Ganesalingam, VP of Global Growth Acceleration, MDEC

Panelists
Mr. Ricky Wijaya, Co-Founder, Workspez
Mr. Vic Sithasanan, Chief Growth Officer, Everise DX
Mr. Kamil Mehmood, Co-Founder, Agorai
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Let’s Identifying data threats early

โดย คุณคณิษฎ์ คล้ายอุดม, ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดินนายด์ จำกัด

“Zero-Trust security: the new approach in the new normal” (Microsoft Thailand)

Speaker : Mr. Saruj Thipsena, Solution Specialists Team Lead – Microsoft Thailand
โดย : คุณสรุจ ทิพเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นองค์กร ไมโครซอฟท์ประเทศไทย

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย "Innovators DNA" (บรรยายไทย) | Drive business with "Innovators DNA"

คุณพิชิต งามจรัสศรีวิชัย ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation; MI) ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology; TNI) ผู้พัฒนาหลักสูตรสร้าง “Innovators” นวัตกรในแบบฉบับญี่ปุ่น ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม ประสบการณ์การสอน วิจัยและงานบริการวิชาการด้าน Operations and Innovative Business Development, Enterprise Diagnosis and Monozukuri Management ร่วมกับภาคเอกชนมากกว่า 9 ปี

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “”Innovators DNA”” บริบทธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้วยปรากฎการณ์ VUCA World สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจต้องการคือ นักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีทักษะ 2 ด้านสำคัญคือ ① การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (High Efficiency) ② การสร้างมูลค่าเพิ่มขั้นสูง (High Value Added) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงครั้งใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ Innovative Organization หัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย
a) VUCA world กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (rapid change) ของธุรกิจ
b) กรณีศึกษา ธุรกิจญี่ปุ่นจากดั้งเดิมสู่องค์กรนวัตกรรม
c) การเตรียมพร้อมให้เกิด Innovators DNA ในองค์กร

Using AIOps to gain insight and automate your IT operation management.

Using AIOps to gain insight and automate your IT operation management.
Speaker: Mr. Charnchai Jiamchoatpattanakul Netka, CEO, Netka System Co., Ltd.

การใช้ AIOps เพื่อเห็นข้อมูลเชิงลึกและการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับการบริหารและการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

Empower Digital Retail with SAP & Atos

Penpak Kongudomsin Atos Retail Market Lead, Atos (Thailand).

Redefined data management with HPE solution

โดย คุณทรงพล แสงมาศ Storage Sales Specialist และคุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้จัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์

Smart manufacturing for the new normal.

Smart manufacturing for the new normal.
Speaker: Mr. Pakpoom Saebae, Managing Director, Plant One Company representative from Software Park Thailand

อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในยุคนิวนอมอล
โดย คุณภาคภูมิ แซ่เบ๊ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาน์ทวัน จำกัด ในนามเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

การอบรมและส่งเสริมความรู้เพื่อบริหารบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีในระดับสากล

การอบรมและส่งเสริมความรู้เพื่อบริหารบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีในระดับสากล
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Lumada manufacturing insights - accelerate kaizen by digital -

Lumada manufacturing insights – accelerate kaizen by digital-
Speaker: Ms. Nithima Laobooncharoen,Senior Consultant, Hitachi Asia (MfI)

Vehicle dispatch optimization system with Mii Hawk and Dataspider

Vehicle dispatch optimization system with Mii Hawk and Dataspider
HULFT Co., Ltd.
Speaker :
Ms. Sireeras Panyaupatum, Application Specialist
Ms. Thutiya Mukem, Consultant
HULFT Co., Ltd.

ตอบโจทย์โรงงานอุตสหกรรมแบบครบจบในที่เดียวด้วย Mcframe ERP/ IoT and BI solution

ตอบโจทย์โรงงานอุตสหกรรมแบบครบจบในที่เดียวด้วย
Mcframe ERP/ IoT and BI solution
Speaker:
Ms. Kornnaran Panguthai, Division Manager (Solution 2 Division).
Ms. Natthaporn Jansangdang, Presale
Ms. Thanaporn Intarapakawong, ERP/ BI Engineer
Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd.

Hitachi’s Solution when the New Normal is ‘’Work form Home’’

Hitachi’s Solution when the New Normal is ‘’Work form Home’’
Speaker: Mr. Tanachon Sodsai,Consultant
Hitachi Asia (JP1)

Qualica Thailand IT solution for manufacturing.

Qualica Thailand IT solution for manufacturing
Speaker: Ms. Nichapa Pan-o, Sale Executive, Qualica ( Thailand ) Co., Ltd.

ISID smart manufacturing solution.

ISID smart manufacturing solution.
Speaker:
Mr. Amornnart Paensook, General Manager
Ms. Wanna Rodphai, Engineering Application Team Leader
Mr. Jaturachai Phantathik, Senior Solution Architecture
Ms. Supawadee Klommit, BI Application Consultant
Mr. Parinya Thamajulsatit, Senior Solution Architecture
Mr. Pusaris Kaewsut, Assistant Technical
ISID South East Asia (Thailand) Company Limited

Japan recommend IT day keynote

Japan recommend IT day keynote
Heading for the future of manufacturing – IOT/DX makes smarter factory
Speaker : Mr. Tomonori Yako, CEO of INDUSTRY-X.Inc.

นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ New Economy (บรรยายไทย) | Innovation & new economy.

Dr. Pun-Arj Chairatana (PAC) – the Executive Director of National Innovation Agency (NIA), Thailand – has been recognized as the country’s pioneer in the fields of foresight and innovation management. With comprehensive education background in Physics, Economics, Innovation Management and Technology Foresight, PAC engaged with various strategic projects in multi areas, ranges from academia to national policy development. With decades of experience, he involved in several international and national research projects from both private and public sectors, for example managing “Trendnovation Southeast”, the horizon scanning project under the Searchlight Network of the Rockefeller Foundation, and designing “social innovation system” and policy for the Thai social economy. Also he was the Founder and managing director of NOVISCAPE Consulting Group (NCG), the foresight and innovation-specialized company based in Bangkok, and involved with various regional scenario buildings and future exercises since the late 1990s. Recently, as the program leader of STARTUP THAILAND – a national startup promotion platform by the Ministry of Higher Education Science Research and Innovation (MHESI) – he has brought national awareness on startup to the public and established a national level policy to make Thailand as an open area for startup not only in Asia region, but also for worldwide.

How digital transformation is shaping the future of services industry?

How digital transformation is shaping the future of services industry?
Speaker: Dr. Pradit Somprakij, Managing Director, Greenline Synergy Co., Ltd.
representative from BDMS hospital group and Mr. Phruek Wardkeian, Strategic Procurement Manager, Thainamthip Co., Ltd.

การเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลจะกาหนดอนาคตของอุตสาหกรรมบริการได้อย่างไร?
โดย นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ใน นามบริษัทที่ดูแลงานด้าน IT ในเครือโรงพยาบาล BDMS และ คุณพฤกษ์ วาดเขียน (Strategic Procurement Manager) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ป้องกันโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางการลดความเสี่ยง

คุณทาคาชิ อะมาโน เริ่มงานที่โตชิบาในปี ค.ศ.1991 ปัจจุบันเป็นผู้นำการวิจัยและการพัฒนา ด้าน AI และ Security Solutions สำหรับอุตสาหกรรม IoT หลังจากที่ได้พัฒนา Hardware, Software และ Cloud Service สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคมาอย่างยาวนาน เช่น Mobile, PC, Tablet, TV ด้วยความสามารถ และประสบการณ์ด้าน ICT ที่สั่งสมมา ทำให้เขาเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ และการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย IoT ในอุตสาหกรรมของโตชิบา

ป้องกันโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางการลดความเสี่ยง อ้างอิงจากกรณีศึกษา ในอดีต ระบบการควบคุมถูกแยกออกจากระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ แทนที่จะถูกดำเนินการในสภาพแวดล้อมแบบปิดเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามเมื่อระบบต่างๆ เปิดกว้างมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แนวคิดเกี่ยวกับระบบควบคุมนี้กลายเป็นความล้าสมัย และต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่วนนี้ได้อธิบายถึงกลยุทธ์และการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Toshiba Group ในฐานะบริษัทเทคโนโลยี CPS (Cyber-Physical Systems) ซึ่งมุ่งเน้นด้านความท้าทายในการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ของระบบ ICS และแนวทางการแก้ไขต่างๆ ตามกรณีการใช้งานที่โรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

Sharpening & nurturing human capital in digital economy.

Sharpening & nurturing human capital in digital economy.
Speaker: Assist. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin, President & CEO, Digital Economy Promotion Agency (DEPA)

ลับคมเพิ่มทักษะต้นทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

For more information, please contact +6696-515-5667 or email [email protected] Visit our event website at www.digitechasean.com