Monthly technology webinars during run up to
the event & after event

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Oct 2023 “Enhance Business New Life through Digital Transformation” 19 Oct, 2023 : 14.00 – 15.30 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: Enhance Business New Life through Digital Transformation. (ยกระดับมองมุมมอง อนาคตของธุรกิจ ด้วยดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ในแบบคุณ)
by
คุณปราโมทย์ ผ่องสุวรรณ์
Head of Corporate Marketing & Branding
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

คุณนารีรัตน์ แช่เตียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Sep 2023 #2 “Big Data Adoption Accelerator: Navigating the Path to Data-Driven Transformation” 28 Sep, 2023 : 14.00 – 15.50 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: Unraveling the Journey of Big Data: From the Raw Data to Valuable Insights
by
Mr. Napat Saengthong
Product Manager (Big Data),
National Telecom Public Co., Ltd.

Topic: Designing Data Utilization: System & Application Use Case
by
Mr. Patipan Prasertsom
Senior Data Scientist and Project Manager,
Big Data Institute (Public Organization)

Topic: The Power of App Modernization in Business Transformation
by
Mr. Pichanon Jariamphan
Assistant Vice President,
A-HOST Co., Ltd.

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Sep 2023 “Empowering Digital Transformation with Microsoft Tools: A Roadmap for Executive Leaders” 12 Sep, 2023 : 9.00 – 11.55 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: 5 Domains of Digital Transformation for Executive
by
Mr. Surajit Pipithkul, CEO
Ragnar Corporation Co., Ltd.

Topic: Strategic Pathways to Digital Transformation: A Comprehensive Guide for Change Leaders
by
Mr.Wanphichit Chintrakulchai
Chief Technology Officer (CTO),
Ragnar Corporation Co., Ltd.

Topic: Enhancing Dx Capabilities with Microsoft 365: Strategies for the Future
by
Mr.Patarawoot Boonyanut
Head of Digital Awareness Project,
Ragnar Corporation Co., Ltd.

Topic: Competency for DX: Building the Skills for Success
by
Miss Suvitapa Charoensinpa
Digital Competency Specialist,
Ragnar Corporation Co., Ltd.

Topic: Empowering Performance Management: Building an Efficient System with Microsoft Power Platform
by
Dr. Thongtat Oransirikul
Senior Data Manager,
Ragnar Corporation Co., Ltd.

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : Aug 2023 “อัปเดตเทรนด์และมาตรฐาน Data Center ในประเทศไทยปี 2023” 29 Aug, 2023 : 14.00 – 15.15 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: เทรนด์ของ Data Center ในปัจจุบัน
by
คุณสุรินทร์ แท่นรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

Topic: มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
by
รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : July 2023 #2 “ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจยุคใหม่พาไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งเอเชีย” 27 July, 2023 : 14.00 – 14.35 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: ซอฟแวร์บริหารงานวิจัยและพัฒนาแบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได้อย่างไร?
by
คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล
ประธาน Existcons และ อาจารย์ผู้สอนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ONES.com

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : July 2023 “เพิ่มยอดขาย กำไรโต ด้วย CRM Data และ Insights” 11 July, 2023 : 13.30 – 15.30 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: เพิ่มยอดขาย กำไรโต ด้วย CRM Data และ Insights
by
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

ประเด็นสำคัญในงานสัมมนา :

  • CRM Data และ Insights คืออะไร? มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?
  • สร้างโอกาสการขายด้วย CRM Data และ Customer Insights
  • Marketing automation สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการตลาดแบบอัตโนมัติ
  • CRM กับการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผล
  • Best Practices การใช้ R-CRM ในการบริหารทีมขายอย่างได้ผล และ วิธีการวิเคราะห์ Insights ต่าง ๆ ที่ได้จาก CRM
DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : June 2023 “The Future of Digital Infrastructure” 29 June, 2023 : 14.00 – 15.10 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: Sustainable Data Center
by
Mr. Sanya Pornkajornkitkul
Senior Sales Specialist
SUPERNAP (Thailand)

Topic: 2023 Data Center + Cloud Trends & Challenges
by
Mr. Teeravut Thongpak
Director of Digital and Technology Infrastructure Division,
Office of the National Digital Economy and Society Commission

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : May 2023 “Digital Workplace Technologies in the Future of Work” 25 May, 2023 : 14.20 – 15.40 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: แพลตฟอร์มเสมือนจริงสำหรับอนาคตการทำงานในปี 2566 (Virtual Platforms for Future of Work in 2023)
โดย
คุณธารวิทย์ ดิษยวงศ์, หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
True VWORLD, True Digital Group Co., Ltd.

Topic: แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผ่านการทำงานด้านดิจิทัล (Cybersecurity for Digital workplace)
โดย
คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์, นายกสมาคม
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : April 2023 “Digital Transformation Use Cases with IoT & AI” 25 April, 2023 : 14.30 – 16.35 Hrs.(Bangkok Time)

Topic: Connecting the IoT Industry
by
Ts. James Lai, Chairman, Malaysia IoT Association

Topic: More than Energy Monitoring
by
Mr. Mu Pathma, Treasurer, Malaysia IoT Association

Topic: Improve Hospital Bed Turnover Rate with Remote Patient Monitoring Solution
by
Mr. Brian Bong, Deputy Treasurer

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : February 2023 “MarTech Driven Business Success เทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” 18 January, 2022 : 9 February, 2023 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Topic: “MarTech Driven Business Success เทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” (บรรยายภาษาไทย)
By:
คุณนารีรัตน์ แช่เตียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

Topic: เทรนด์เทคโนโลยีการตลาด 2023 ตอบโจทย์ผู้ใช้ดิจิทัลยุคใหม่ (บรรยายภาษาไทย)
By:
คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

For more information, please contact +6696-515-5667, +662-833-6336 or LINEOA @digitech or email [email protected] Visit our event website at www.digitechasean.com