Monthly technology webinars during run up to
the event & after event

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : JANUARY 2022 “เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี 2022” 18 January, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Topic: เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022 (Conducted in Thai)
By:
คุณอัฐสนะ ตะวันอำไพ
Partner Account Manager Lead
Nintex Thailand

Topic: ใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีและทำให้ปลอดภัยได้อย่างไร? (Conducted in Thai)
By:
คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
Senior Solution Architecture
Infoblox

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : FEBRUARY 2022 “ธุรกิจมิติใหม่กับการยกระดับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง” 15 February, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

Accelerating Automation: How Businesses are Adapting to a Post-COVID World (Conducted in Thai)
คุณพิเชฏฐ์ พิสิฏฐ์โสภณ
Account Director, Nintex Thailand
คุณสรวิศ ลิมปรังษี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Deliver an Impressive Omni-Channel Customer Service Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus (Conducted in Thai)
Mr. Vasin Srisukri
Chief Solution Sales Officer, Beryl8 Plus PCL.
Mr. Patanapan Vanapitaksa
Manager – Solution Sales, Beryl8 Plus PCL.
มอบประสบการณ์ด้านการบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่องทางด้วย Salesforce จากเบริล 8 พลัส (บรรยายภาษาไทย)
คุณวศิน ศรีสุกรี
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณพัฒนพันธุ์ วนาพิทักษ์
ผู้จัดการฝ่าย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022 “Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal” (บรรยายภาษาไทย) 10 March, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal
(บรรยายภาษาไทย)

คุณพิภพ เต็งศิริวัฒนานนท์
Consulting Manager
Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022 #2 “เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร” (บรรยายภาษาไทย) 29 March, 2022 : 14.00 – 15.00 Hrs. (Bangkok Time)

Joining the Digital Bandwagon to Shape the Future of Banking
เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร
(บรรยายภาษาไทย)

ดำเนินรายการโดย
คุณกรรณภรณ์ กัลยาจิตร์โกศล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยายโดย
คุณอกณิษฐ์ ไวยาการณ์
ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน, ภูมิภาคเอเชีย
บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
คุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม
กรรมการผู้จัดการ
Chief Digital Business Group Officer
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : April 2022 “การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรในยุคดิจิทัล” (บรรยายภาษาไทย) 29 April, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

เรียนรู้กับ Cybersecurity Mesh ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวการโจมตีทางดิจิทัล (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณชินวัตร ทองพรหม
Systems Engineer
ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย

เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่ (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณนนทวัตต์ สาระมาน
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : May 2022 “สร้างมาตรฐานยกระดับองค์กรด้วยระบบ ERP Solution” (บรรยายภาษาไทย) 19 May, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs. (Bangkok Time)

ให้การบริหารจัดการองคก์รกลายเป็นเรื่องง่ายผ่าน Odoo (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณภาณุพงศ์ ตั้งอุดมเจริญ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

ผสานการบริหารจัดการสินทรัพย์ในยุค Digital transformation ด้วย IFS Enterprise Asset Management (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท เรซคู ไทย จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : June 2022 “เทคนิคการบริหารจัดการทีมขายให้ปิดการขายได้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยเครื่องมือ CRM” (บรรยายภาษาไทย) 9 June, 2022 : 14.00 – 16.00 Hrs. (Bangkok Time)

เทคนิคการบริหารจัดการทีมขายให้ปิดการขายได้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยเครื่องมือ CRM (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี,
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ประเด็นสำคัญ
– ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทีมขาย
– รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal
– แนะนำ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย
– Case Study ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ R-CRM

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : July 2022 “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก” (บรรยายภาษาไทย) 19 July, 2022 : 14.00 – 15.00 Hrs. (Bangkok Time)

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก (บรรยายภาษาไทย)
บรรยายโดย
คุณณัฐวดี แซ่เอี้ย,
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ, บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
คุณสิทธินันท์ ตระกูลพุทธรักษา,
Advisory Solution Consultant จาก บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
ดำเนินรายการโดย
รศ. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์,
ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : August 2022 “จับตามองดาต้าและคลาวด์สุดยอดเมกะเทรนด์ฟันเฟืองของธุรกิจ” (บรรยายภาษาไทย) 4 August, 2022 : 14.00 – 15.50 Hrs. (Bangkok Time)

ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลกับ Cloud Native
บรรยายโดย
คุณเปรมปรี ศรีสุวรรณ,
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์โซลูชั่น, บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

ขับเคลื่อนระบบโครงสร้าง Cloud ด้วย NEW AMD EPYC CPU 3rd Generation
บรรยายโดย
คุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศอนันต์,
ผู้เชียวชาญผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน, บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์ อีสต์ จำกัด (ประเทศไทย)

พลิกโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดาต้าและคลาวด์
บรรยายโดย
ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : August 2022 #2 “ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมพิชิตเกมส์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” (บรรยายภาษาไทย) 30 August, 2022 : 14.00 – 16.50 Hrs. (Bangkok Time)

ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมพิชิตเกมส์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บรรยายโดย
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
National Cyber Security Agency

Proofpoint Information Protection: A Unified People-Centric Approach for Modern Organization in Thailand Society
การคุ้มครองการใช้สารสนเทศโดยให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานให้ปลอดภัยขององค์กรในยุคนี้กับสังคมไทย
บรรยายโดย
Mr. Bruce Chai, Senior Sales Specialist
Proofpoint (Singapore)
คุณอุดร ดวงเงิน, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ
บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)

โซลูชันด้านความปลอดภัยใหม่ สำหรับปัญหาใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัย
บรรยายโดย
คุณพิชาค์พัทธ ทาม
Services Sales Business Development Manager
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : September 2022 “ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ” (บรรยายภาษาไทย) 15 September, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs. (Bangkok Time)

อนาคตของกระบวนการอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติเพื่อธุรกิจยุคใหม่
Process Intelligence and Automation
บรรยายโดย
คุณณัฐวุฒิ อ่างทอง
วิศวกรโซลูชั่น
นินเท็กซ์ (ประเทศไทย)

เมต้าเวิร์สในภาคอุตสาหกรรม
บรรยายโดย
ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในนามของสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : September 2022 #2 “Leveraging Manufacturing Excellence with Smart QC and Product Deviation Analytics”
by Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 30 September, 2022 : 14.00 – 16.00 Hrs. (Bangkok Time)

Quality 4.0 towards industry revolution 4.0
บรรยายโดย
Bong KL
Consultant & Founder
Blue Ocean Data Solutions

Product Quality Analytics หรือ การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
บรรยายโดย
Niorn Suchonwanich
Business Consultant Manager
Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.

For more information, please contact +6696-515-5667 or email [email protected] Visit our event website at www.digitechasean.com