07 Apr

งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ วันที่ 7 เมษายน 2564  – อิมแพ็ค จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลระดับภูมิภาคที่รวบรวมกว่า 200 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มานำเสนอโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย

เศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของ Thailand 4.0 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากผลการสำรวจ Digital Thailand Statistics 2020 พบว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 52 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน ทั้งนี้หากมองในแง่ของการแบ่งประเภทการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ คนไทยมีการใช้งานเฉพาะโทรศัพท์มือถือแบบ Mobile Cellular Subscription คิดเป็น 187% และมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Mobile Broadband Subscription ประเทศไทยมีอัตราการใช้สูงถึง 108%  ซึ่งในขณะนี้เราได้มีการพัฒนาโครงสร้างด้านเครือข่ายดิจิทัลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนการใช้งานบิ๊กดาต้า เพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำงานด้วยดิจิทัล ดังนั้นกระทรวงฯ จึงเล็งเห็นว่างาน DigiTech ASEAN Thailand จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติของประเทศไทย

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบในทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่ระดับธุรกิจไปจนถึงระดับบุคคล ทำให้แรงงานจำเป็นต้องเพิ่มทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เราจึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็น เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งการจัดงาน DigiTech ASEAN Thailand จะเข้ามาตอบโจทย์ โดยงานนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ มาจัดแสดงเทคโนโลยี แบ่งปันความรู้ และสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสำหรับทศวรรษหน้า”

งาน DigiTech ASEAN Thailand จัดขึ้นท่ามกลางระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยธุรกิจด้านอินเตอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 240 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568* และธุรกิจด้านดิจิทัล อาทิ 5G ไอโอที คลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP ของประเทศไทยกว่า 30% ในปี 2573 ส่งผลให้อาชีพกว่า 95% ของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยนำเอาดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เพื่อรับมือกับเทรนด์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เราได้ร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้าง DigiTech ASEAN Thailand ให้เป็นเวทีทางธุรกิจระดับอาเซียนที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลในระดับโลก”

งาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 จัดโดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และผู้นำด้านสื่อดิจิทัล TechTalkThai เพื่อสร้างเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่รวบรวมบริษัทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 200 บริษัทครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจองค์กร โซลูชั่นส์เพื่อความปลอดภัยด้านไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที และ5G มานำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาคำตอบเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กับธุรกิจกว่า 5,000 รายจากทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็กรวมทุกรูปแบบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี หน่วยงานภาครัฐ สตาร์ทอัพ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้ง 3 วัน

นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ยังจัดกิจกรรมทั้งก่อนงาน ระหว่างจัดงาน และหลังงาน อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ Tech & Digital Talks เวิร์กชอป สัมมนาออนไลน์ คอร์สเรียนที่มีประกาศนียบัตร และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ โทร 097-479-6445 หรืออีเมล  [email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  www.digitechasean.com และสามารถติดตามเฟสบุ๊กได้ที่ www.facebook.com/digitechasean