2022 Webinars

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : May 2022
สัมมนาออนไลน์

สร้างมาตรฐานยกระดับองค์กรด้วยระบบ ERP Solution

(บรรยายภาษาไทย)
19 May, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Welcoming remarks and introduction of speakers

– DigiTech ASEAN Thailand

14.05 – 14.35 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

ให้การบริหารจัดการองคก์รกลายเป็นเรื่องง่ายผ่าน Odoo
(บรรยายภาษาไทย)

 

บรรยายโดย

 • คุณภาณุพงศ์ ตั้งอุดมเจริญ
  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

14.40 – 15.10 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

ผสานการบริหารจัดการสินทรัพย์ในยุค Digital transformation ด้วย IFS Enterprise Asset Management
(บรรยายภาษาไทย)

 

บรรยายโดย

 • คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล
  ประธานกรรมการ
  บริษัท เรซคู ไทย จำกัด

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : April 2022
สัมมนาออนไลน์ฟรี !

“Rethinking Enterprise Cybersecurity In Today’s Digital Age”

“การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรในยุคดิจิทัล”

(บรรยายภาษาไทย)
29 April, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Welcoming remarks and introduction of speakers

– DigiTech ASEAN Thailand

14.05 – 14.35 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

เรียนรู้กับ Cybersecurity Mesh ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวการโจมตีทางดิจิทัล
(บรรยายภาษาไทย)

 

บรรยายโดย

 • คุณชินวัตร ทองพรหม
  Systems Engineer
  ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย

14.45 – 15.15 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่
(บรรยายภาษาไทย)

 

บรรยายโดย

 • คุณนนทวัตต์ สาระมาน
  นายกสมาคม
  สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022 #2
“Joining the Digital Bandwagon to Shape the Future of Banking”

“เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร”

(บรรยายภาษาไทย)
29 March, 2022 : 14.00 – 15.00 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Welcoming remarks and introduction of speakers

– DigiTech ASEAN Thailand

14.05 – 14.50 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Joining the Digital Bandwagon to Shape the Future of Banking
เกาะกระแส Digital Bandwagon ร่วมกำหนดอนาคตของการเงินและธนาคาร
(บรรยายภาษาไทย)

 

ดำเนินรายการโดย

 • คุณกรรณภรณ์ กัลยาจิตร์โกศล
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
  ธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยายโดย

 • คุณอกณิษฐ์ ไวยาการณ์
  ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน, ภูมิภาคเอเชีย
  บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
 • คุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม
  กรรมการผู้จัดการ
  Chief Digital Business Group Officer
  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)

14.50 – 15.00 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

ช่วงถาม-ตอบ Q&A

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : MARCH 2022
“Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal”
(บรรยายภาษาไทย)
10 March, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Welcoming remarks and introduction of speakers

– DigiTech ASEAN Thailand

14.05 – 15.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Solutions to your IT Operations Challenges in the New Normal
(บรรยายภาษาไทย)

 • คุณพิภพ เต็งศิริวัฒนานนท์
  Consulting Manager
  Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

15.05 – 15.15 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

ช่วงถาม-ตอบ Q&A

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : FEBRUARY 2022
“ธุรกิจมิติใหม่กับการยกระดับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง”
15 February, 2022 : 14.00 – 15.30 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.05 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Welcoming remarks and introduction of speakers

– DigiTech ASEAN Thailand

14.10 – 14.40 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Accelerating Automation: How Businesses are Adapting to a Post-COVID World (Conducted in Thai)

 • คุณพิเชฏฐ์ พิสิฏฐ์โสภณ
  Account Director, Nintex Thailand
 • คุณสรวิศ ลิมปรังษี
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

14.50 – 15.20 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Deliver an Impressive Omni-Channel Customer Service Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus (Conducted in Thai)

 • Mr. Vasin Srisukri
  Chief Solution Sales Officer, Beryl8 Plus PCL.
 • Mr. Patanapan Vanapitaksa
  Manager – Solution Sales, Beryl8 Plus PCL.

มอบประสบการณ์ด้านการบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่องทางด้วย Salesforce จากเบริล 8 พลัส (บรรยายภาษาไทย)

 • คุณวศิน ศรีสุกรี
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
 • คุณพัฒนพันธุ์ วนาพิทักษ์
  ผู้จัดการฝ่าย Solution, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

DIGITECH ASEAN THAILAND WEBINAR SERIES : JANUARY 2022
“เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี 2022”
18 January, 2022 : 14.00 – 15.15 Hrs.

(Bangkok Time)

AGENDA

14.00 – 14.30 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Topic: เตรียมพร้อมองค์กรอย่างไรให้รอดในปี2022 (Conducted in Thai)

 

By:
คุณอัฐสนะ ตะวันอำไพ
Partner Account Manager Lead
Nintex Thailand

14.45 – 15.15 Hrs. 

(ICT, Bangkok Time)

 

Topic: ใช้งาน DNS แบบ New Normal เรียนรู้สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีและทำให้ปลอดภัยได้อย่างไร? (Conducted in Thai)

 

By:
คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
Senior Solution Architecture
Infoblox

For more information, please contact +6696-515-5667 or email sureratk@impact.co.th Visit our event website at www.digitechasean.com

ajax-loader