2022 Conference

AGENDA

“DigiTech ASEAN Thailand 2022 Conference”

23 – 25 November 2022

@Hall 7, IMPACT Exhibition Center

– THEATRE 1 –

NOVEMBER 23, 2022 : 10.00 – 16.35 HRS. (BANGKOK TIME)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

– Opening Ceremony –

10.00 – 10.05

Welcome address by

 • Mr. Loy Joon How, General Manager IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
 • คุณลอย จุน ฮาว, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
EN

10.05 – 10.15

Supporting Speech

 • Dr. Preesan Rakwatin Executive Vice President
  Digital Economy Promotion Agency
  (depa)
 • ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

TH

10.15 – 10.25

Supporting & Opening Speech

 • Dr. Junpen Mekaapiruk Inspector General
  Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
 • ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TH

10.25 – 10.35

Supporting & Opening Speech

 • Dr. Nattapon Nattasomboon, Deputy Permanent Secretary
  Ministry of Digital Economy and Society
 • ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์, รองปลัดกระทรวง
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TH

Hybrid Work & Smart Solution (1)

11.05 – 12.05
(60 mins)

Prepare your business for 2023: Another shift of technology world

Panel Discussion

 • Dr. Preesan Rakwatin Executive Vice President
  Digital Economy Promotion Agency (depa)
 • Attapol Sinchalong, Managing Director, True Digital Group

 

Moderator by

 • Amarit Franssen, Secretary General, Thai Fintech Association

TH

12.10 – 13.00
(50 mins)

Presented by Iconic studio DJ

13.30 – 14.00
(30 mins)

Reimaging the future of Work with Flexible Workplace

 • Worrathep Chakravalvibul, Sales Director,
  Small and Medium Business

Lenovo (Thailand) Limited

TH

14.05 – 14.35
(30 mins)

Japanese DX trend in construction industry

 • Hikaru Nagahama, CEO & Co-Founder

Aldagram Inc.,

EN

14.40 – 15.10

(30 mins)

Smart Island of Jeju and the investment landscape.

 • Hong Hojin, Director

Jeju Provincial Government

KR/TH

15.15 – 16.00
(45 mins)

ทำความรู้จัก “ระบบคลาวด์” เทคโนโลยีที่หลายองค์กรนำมาปรับใช้

 • คุณอธิวัฒน์ อิทธิวัฒนะ, Senior Solutions and Cloud Consulting Engineer, True IDC

Representative from Internet and Cloud Service Provider Association

TH

16.05 – 16.35
(30 mins)

E-Residency of Estonia: Country like a Startup

 • Ülane Vilumets, Chief Business Officer

Estonian government

EN

– THEATRE 2 –

NOVEMBER 23, 2022: 13.30 – 16.30 HRS. (BANGKOK TIME)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

13.30 – 13.45
(15 mins)

ติดตามการทำงานของพนักงานด้วยซอฟต์แวร์จัดการบันทึก”Mylogstar”

 • คุณศุภกิตติ์ สุจริตชีววงศ์
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์, บริษัท รันเน็คซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • คุณเกษณีย์ สมบูรณ์
  ฝ่ายขาย, บริษัท รันเน็คซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

Runexy (Thailand) Co., Ltd.

TH

13.50 – 14.05
(15 mins)

ITSM ช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไร

 • Thanakorn Pho-groum, IT Services Team Manager
 • Suthichol Kedsamai, Business Services Consultant

Professional-One Co., Ltd.

TH

14.10 – 14.25
(15 mins)

Digital Transformation in Manufacturing: Identifying Issues in the Value Chain by Leveraging Hitachi Experience

 • Nichapa Noiphan, Senior Sales Manager

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

TH

14.30 – 14.45
(15 mins)

 ก้าวสู่โลกอนาคตของการทำงานแบบไฮบริด ด้วย Zoho

 • คุณเอกพจน์ ชูเดช, ที่ปรึกษาการตลาด

Zoho Corporation

TH

14.50 – 15.05
(15 mins)

Thrive With ADAMS Business Central Planning

 • Anthony Nguang, Business Director

Syntrino Solutions Sdn Bhd

EN

15.10 – 15.25
(15 mins)

 การจัดการพื้นที่อัจฉริยะด้วยระบบงานที่ทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • คุณยรรยงค์ สัจจาริยกุล, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ

Mverge Co., Ltd.

TH

15.30 – 15.45
(15 mins)

HENNGE One “All-in-one security for the first step in the cloud shift”

 • Ayaka Goshima, Cloud Sales Division, Global Sales

KDDI Thailand (Hennge One)

EN

15.50 – 16.05

(15 mins)

Location Intelligence: ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลง

 • คุณธีรภัทร์ ลีลาวุฒิโชค
  ESRI Product Manager, บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ESRI (Thailand) Co., Ltd.

TH

16.10 – 16.25
(15 mins)

Digital tools and how to use them to realize IOT in the manufacturing industry.

 • Yoshinori Ogawa, Chief of IoT Division
  Assistant Director, System Sales Department

C.S.I. Group

EN

– THEATRE 3 –

NOVEMBER 23, 2022: 13.30 – 16.30 HRS. (BANGKOK TIME)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

13.30 – 13.45
(15 mins)

 

Modernized your data solution with eCloudvalley

 • Sutthiwan Boonkien, Business Development Director

Ecloudvalley Technology Limited

TH

13.50 – 14.05
(15 mins)

Digital Transformation easily with no-code solution [Kintone]

 • Namya Wayuparb, Sales & Marketing

Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd. (Cybozu Inc.)

TH

14.10 – 14.25
(15 mins)

Make Computing Smarter with Altos Computing

 • Vittawat Tacharuk, Architecture Specialist

Altos Computing (Thailand) Co., Ltd.

TH

14.30 – 14.45
(15 mins)

Z.com เป็นผู้ให้บริการด้าน IT แบบครบวงจร

 • คุณณัฐวร ตรงจินดารัตน์
  ผู้จัดการฝ่ายขาย, บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด

Netdesign Host Co., Ltd.

TH

14.50 – 15.05

(15 mins)

 Digital twins: The convergence of Artificial Intelligence, high performance computing & simulation.

 • Lim Seng Tat, Sales Director

Altair Engineering Sdn Bhd

EN

15.10 – 15.25

(15 mins)

เอ็มพลอยยี แคร์ ระบบลงเวลาทำงาน และจัดการข้อมูลพนักงานในองค์กร

 • คุณปาจรีย์ ปักษาสวย
  ฝ่ายขาย, บริษัท เอ็มพลอยยี แคร์ จำกัด

Employee Care Co., Ltd.

TH

15.30 – 15.45
(15 mins)

Transforming existing gas stations, convenience stores, and regional communities into smart hubs.

 • Ko Youngmi, Coordinator

Jeju Provincial Government

KR/TH

15.50 – 16.05
(15 mins)

Welcome to Dynabook

 • Phairin Chatesakrungroj, Thailand Lead

Dynabook Singapore Pte. Ltd.

TH

16.10 – 16.25
(15 mins)

Data anonymization for AI

 • Dean Kim, Global Business Development Manager

Deeping Source

EN

– THEATRE 1 –

November 24, 2022 : 10.30 – 16.00 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

Hybrid Work & Smart Solution (2)

10.30 – 11.00
(30 mins)

The Future of hybrid work powered by Zoho.

 • Khoo Chia Ching, Marketing Manager

Zoho Corporation

EN

11.05 – 12.05
(60 mins)

พบกับนวัตกรรมก้าวล้ำสู่โลกใหม่กับ คุณกันตเมศฐ์ วัจนชูสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
Smart & Safe Life with A.I. Technology
(Powered by WooKyoung Information Technology & AI Technovation)

 • 11.05 – 11.15 AM – Welcome Greeting
  กล่าวเปิดงานสัมมนาโดยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  Opening of the Seminar by the Secretary –General of Eastern Economic Corridor and the Provincial Governor of Chachoengsao

 

 • 11.15 – 11.25 AM – Smart City 4.0
  องค์ความรู้เพื่อนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ 4.0
  by Kantamate Wachanachusit, CEO, Ai Technovation Co., Ltd.
  The Innovation for Smart City

 

 • 11.25 – 11.30 AM – Personal Data Protection Act (PDPA.)
  องค์ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  by Kantamate Wachanachusit, CEO, Ai Technovation Co., Ltd.
  Knowledge of the Protection Act B.E.2562

 

 • 11.30 – 11.40 AM – Project of Chachoengsao
  ฉะเชิงเทรา จังหวัดร่องเมืองอัจฉริยะ (Secuwatcher)
  by Kantamate Wachanachusit, CEO, Ai Technovation Co., Ltd.
  Chachoengsao :Smart City (Secuwatcher)

 

 • 11.40 – 11.55 AM – Special Collaboration
  AI Technovation & Wookyoung Information Technology Co., Ltd.
  by Kantamate Wachanachusit, CEO, Ai Technovation Co., Ltd.

 

 • 11.55 – 12.10AM – Q &A

WooKyoung Information Technology Co., Ltd.

TH

12.10 – 12.40
(30 mins)

Evolution of Automation.

 • Ankush Bhardwaj, Chief Executive Officer

Cloudee Telecom Co., Ltd.

EN

13.15 – 13.45
(30 mins)

เทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จ

 • คุณนารีรัตน์ แซ่เตียว, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

InsightEra Co., Ltd.

TH

13.50 – 14.20
(30 mins)

Compute | Connect | Complete: The 5G and Digital Platform for Business and Industry Transformation

 • Navachai Kiartkorkuaa, Head of Enterprise Marketing & SME Business Management

AIS

TH

Manufacturing

14.25 – 15.10
(45 mins)

Hitachi JP1: Incorporate IT Operations Management for Organizations

 • Pipop Tengsiriwattananont, Consulting Manager

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

TH

15.15 – 16.00
(45 mins)

บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอัจฉริยะ: บทเรียนและความท้าทาย

 • คุณทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง
  Master of Science, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Software Park Thailand

TH

– THEATRE 2 –

November 24, 2022 : 10.30 – 16.30 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

10.30 – 11.00
(30 mins)

IT only takes One Solution to protect your Business END-TO-END

 • Siriluck Wasanaphacdee, Software BDM

Lenovo Thailand

 TH

11.05 – 11.20
(15 mins)

แนวทางความปลอดภัยทางไซเบอร์โดย DevSecOps

 • คุณพีรดิส สงวนตระกูล
  ที่ปรึกษาด้าน DevOps Solution, บริษัท อาร์กติก้า จำกัด

Arctica Co., Ltd.

 TH

11.25 – 11.40
(15 mins)

Office Solutions Designed to facilitate your office work

 • Paitoon Chansuk, Global Business Solution Team Leader

iCONEXT Co., Ltd.

TH

11.45 – 12.00
(15 mins)

Services F1 สำหรับงานไอทีและงานบริการ

 • คุณสายชล โตเอี่ยม
  กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ชล โซลูชั่น จำกัด

Chon Solutions Co., Ltd.

TH

13.30 – 13.45
(15 mins)

Reshaping your events to meet the digital age.

 • Charles Yung, Founder

Continuevents Limited

EN

13.50 – 14.05
(15 mins)

Event Technology

 • Matthew Chen, Founder & CEO

EPISODE Limited

EN

14.10 – 14.25
(15 mins)

ทําไม PDPA ของคุณไม่เหมือนคนอื่น?

 • คุณภากร เสร็จสวัสดิ์, หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์กลยุทธ์

G-Able Public Company Limited

TH

14.30 – 14.45

(15 mins)

360 AI Marketing Analytics – how you utilise them matters

 • Ginz Ooi, Founder & CEO

Adqlo

EN

14.50 – 15.05
(15 mins)

The “Now” Normal Marketing with Choco CDP (Customer Data Platform)

 • Pakorn Jirattananon, Product Marketing Manager

Choco Card Enterprise Co., Ltd.

TH

15.10 – 15.25
(15 mins)

โปรแกรมบัญชี QuickBooks

 • คุณชุษณา สร้างเอี่ยม
  ผู้จัดการ, บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด

Network Advisory Team Ltd.

TH

15.30 – 15.45

(15 mins)

ค้นพบประสบการณ์ใหม่กับซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ Odoo

 • คุณศรินภัสร์ ไวศรายุทธ์, ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์และธุรกิจ

Odoo HK Limited

TH

15.50 – 16.05
(15 mins)

The age of experience analytics.

 • Victor Zapata Country Lead

Contentsquare APAC

 

EN

16.10 – 16.25
(15 mins)

Enable edge innovation on today’s 5G network

 • Tony Wang, Chief Technology Officer

PacketX Technology Co., Ltd.

 

EN

– THEATRE 3 –

November 24, 2022 : 10.30 – 16.30 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

10.30 – 10.45
(15 mins)

เสริมกลยุทธ์ให้ธุรกิจด้วยเครื่องมือ Social Listening

 • คุณนารีรัตน์ แช่เตียว, CEO & Co-Founder

InsightEra Co., Ltd.

TH

10.50 – 11.05
(15 mins)

Creating New Sustainable Society ~ through a Platform for Social Impact Investment ~

 • Satoshi Takahashi, President/CEO

Impact Circle, Inc.

EN

11.10 – 11.25
(15 mins)

มาร่วมสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อไปด้วยกัน

 • คุณปกรณ์ ทองจีน, Co-Founder & CEO, บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด

Security Pitch Co., Ltd.

TH

11.30 – 11.45
(15 mins)

Disrupting the debt collection of non performing loans.

 • Kentaro Hara, APAC Market Expansion Manager

Credit Engine, Inc.

EN

11.50 – 12.05
(15 mins)

Fintech Ecosystem Development and Opportunities

 • Takeshi Kito, Vice Chairman

Fintech Association of Japan

EN

12.10 – 13.00
(15 mins)

Presented by Iconic studio DJ

13.30 – 13.45
(15 mins)

Cyber security measures start with education for all employees.

 • Shinya Hama
  Director & General Manager Engineering Division

Runexy (Thailand) Co., Ltd.

JP/TH

13.50 – 14.05
(15 mins)

การดูแลลูกค้าที่หายไป ทำอย่างไรจึงจะกลับมา

 • คุณเย็นศิระ ตันติฐากูรม, ประธานกรรมการบริหาร

Makewebbkk Co., Ltd.

TH

14.10 – 14.25
(15 mins)

Classmethod company overview

 • Keisuke Minami, Managing Director
 • Jiraporn Sawang-arrom, Sale representative

Classmethod Thailand

JP/TH

14.30 – 14.45
(15 mins)

Japanese DX trend in construction industry

 • Hikaru Nagahama, CEO & Co-Founder

Aldagram Inc.,

EN

14.50 – 15.05
(15 mins)

DX with Teachme Biz.

 • คุณกมลรส อุณหทรงธรรม
  Assistant Manager, Corporate Planning Division

Studist (Thailand) Co., Ltd.

TH

15.10 – 15.25
(15 mins)

Find the most quality suppliers in Taiwantrade.com

 • Phattarapong Dhithkornpokin
  Trade Promotion Specialist

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

TH

15.30 – 15.45
(15 mins)

Bringing businesses to the next level with AutoML platform.

 • Sarangerel Sainbayar, Lead Data Scientist

AND Solutions Pte. Ltd.

EN

15.50 – 16.05
(15 mins)

Digital transformation : bridging offline to online on the journey to Web 3.0 era.

 • Nuttapong Tungdajahirun, CEO

Sabuy Digital Company Limited

TH

16.10 – 16.25
(15 mins)

วิธีชนะใจลูกค้าแบบบริษัทยักษ์ใหญ่

 • คุณพรปรียา รังสิวิวัฒนศักดิ์, หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์, บริษัท ร็อคเก็ต ดิจิตัล จำกัด

Rocket Digital Co., Ltd.

TH

– THEATRE 1 –

November 25, 2022 : 10.30 – 16.30 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

AI & Data privacy for Enterprise

10.30 – 11.00
(30 mins)

Catching the metaverse trend in business

 • Dr. Tunyawat Somjaitaweeporn,
  Director of Innovation Center for Robotics and Automation System

Panyapiwat Institute of Management

TH

11.05 – 11.35
(30 mins)

ตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ต้องการจะใช้คลาวด์

 • คุณธนนันท์ มานีกุล, ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
 • คุณธีระพงษ์ จันทร, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจคลาวด์

G-Able Public Co., Ltd.

TH

11.40 – 12.10
(30 mins)

Machine Learning in Finance

 • Paitoon Chansuk, Global Business Solutions Team Leader

iCONEXT Co., Ltd.

TH

12.10 – 13.00
(40 mins)

Presented by Iconic studio DJ

13.15 – 13.45
(30 mins)

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการ PDPA และ IT ด้วย AI

 • ชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

Netka System Co., Ltd.

TH

13.50 – 14.20
(30 mins)

3 big data use cases that should be started and another 5 big data use cases you should know in 2023.

 • Natnapat Rachataviwat, CEO and Co-Founder

Blendata

TH

14.25 – 14.35
(10 mins)

AI Forum

Talk 1: “Thailand AI Startup Report 2022”

 • ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร,นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

TH

14.40-15.20
(40 mins)

AI Forum

Panel 1: “การกำกับดูแลเทคโนโลยี AI โดยหน่วยงานภาครัฐ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?”

 • ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร,
  นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด)
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์,
  VP at AIAT (อุปนายก สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
  CTO at ZTRUS, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด หรือ ZTRUS—ซีทรัส
 • อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
  Lecturer at TU (อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
  อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT), ประธานเเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

TH

15.25 – 16.00
(35 mins)

AI Forum


Panel 2: “เทคโนโลยี AI ช่วยให้ธุรกิจและชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”

 • คุณวิชญา ไตรโชค
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฟาร์มคอนเน็ค เอเชีย จำกัด
 • คุณวีรพล วีระโชติวศิน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เซเบิล จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
  อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT), ประธานเเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

TH

– THEATRE 2 –


November 25, 2022 : 10.30 – 16.30 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

10.30 – 10.45
(15 mins)

เชิญชวนมาเป็นคู่ค้ากับเรา

 • คุณธนธัช ชาวนาไร่
  ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ไดจีสเทค จำกัด

Dygistech Co., Ltd.

TH

10.50 – 11.05
(15 mins)

AIOps, to transform your IT Operations with AI AIOps- พลิกโฉมการดำเนินงานด้านไอทีด้วย AI

 • คุณณัฏฐวี สกุลรัตน์, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

Netka System Co., Ltd.

TH

11.10 – 11.25
(15 mins)

บริหารจัดการระบบ Cloud ด้วย DevOps Solution

 • คุณพีรดิส สงวนตระกูล, ที่ปรึกษาด้าน DevSecOps, บริษัท อาร์กติก้า จำกัด

Arctica Co., Ltd.

TH

11.30 – 11.45
(15 mins)

เทคโนโลยีโลกเสมือน

 • คุณสถิตเทพ สังข์ทอง, นักวิจัย, บริษัท อินแคมเทค จำกัด

Incamtec Co., Ltd

TH

11.50 – 12.05
(15 mins)

Solution ความปลอดภัยในโครงการ

 • คุณอัครมณี แกล้วกล้า
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Business Development Officer

Smart Service and Management Co., Ltd. (KATSAN)

TH

13.30 – 13.45
(15 mins)

The fully automated enterprise.

 • Ampaikan Hunthanee
  Partner Sales Manager, UiPath Thailand & Vietnamnam

KDDI Thailand (UiPath)

TH

13.50 – 14.05
(15 mins)

How do you know that you are secure?

 • Gregory Pickett, Head of Cybersecurity Operations

Hellfire Security

EN

14.10 – 14.25
(15 mins)

ป้ายโฆษณาดิจิตอลคืออะไร

 • คุณณหทัย ยุทธนากุล, การตลาด, บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด

Docusys Thailand Co., Ltd.

TH

14.30 – 14.45
(15 mins)

กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วย AI & Cloud

 • Dr. Abhisak Chulya, CEO & Founder, NIPA Cloud

GIGABYTE Technology

TH

14.50 – 15.05
(15 mins)

การใช้งานเทคโนโลยี Metaverse / AR สำหรับภาคธุรกิจ และการจัดการระบบเสียงด้วยลำโพง Funktion

 • คุณจักร เดโมครัด, ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เดโม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Demo Corporation Co., Ltd.

TH

15.45 – 16.00
(15 mins)

CRQM (Cyber Risk Quantification & Management)

 • Paresh Panchal
  Solution Architect (APJ) with Safe Security

AZ-Asia Pacific Pte. Ltd.

EN

– THEATRE 3 –

November 25, 2022 : 10.30 – 16.30 Hrs. (Bangkok Time)

TIME
(BKK Time)

DESCRIPTION

LANGUAGE

10.30 – 10.45
(15 mins)

Transform Your Customer Experience with 8×8 Communication APIs

 • Ms. Atthaya Phianphensiriwong
  Business Development Manager

8×8 International Pte. Ltd.

TH

11.30 – 11.45
(15 mins)

AsiaPay digital payment services & solutions.

 • Chu Ka Ho Angus
  Regional Sales Associate Director

 

บริการและโซลูชั่นการชำระเงินดิจิทัลของเอเชียเพย์

 • ชู คา โฮ แองกัส, รองผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค
  บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  AsiaPay (Thailand) Co., Ltd.

EN

11.50 – 12.05
(15 mins)

สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของสิ่งรอบข้างด้วย AJAX

 • คุณสมรัฐ โตจำเริญ , Executive Vice President, บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด

Systems 2000

TH

13.30 – 13.45
(15 mins)

Becoming customer centric organization by collecting and analyzing customer feedback using NLU (Natural Language Understanding) Technology

 • Suttipan Sutus Na Ayuthaya
  Founder & Managing Director, Bizcuit Solution Co., Ltd.

 

เริ่มการทำงานแบบ Customer Centric ด้วยการเก็บและวิเคราะห์ Customer Feedback ผ่าน NLU (Natural Language Understanding) Technology

 • คุณสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, Founder & Managing Director

Bizcuit Solution Co., Ltd.

EN

13.50 – 14.05
(15 mins)

Hyper-Personalized Marketing Automation with CDP

 • Worapat Sasibut, Head of Solution Delivery

Connect X

TH

14.30 – 14.45
(15 mins)

The world’s most powerful and flexible NVMe SSD RAID.

 • Somrath Toumroen, Executive Vice President in SYSTEMS 2000 Co., Ltd.

GRAID Technology

TH

14.50 – 15.05
(15 mins)

SASE future of network & cybersecurity to reduce cost and complexity for branches & remote workers.

 • Atthawut Rattanachaipaisankul, Technical Consultant

KDDI Thailand (CATO NETWORKS)

TH

15.10 – 15.25
(15 mins)

พลิกโฉมธุรกิจของคุณไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัล

 • คุณนันทนกาญจน์ ประเสริฐลาภ
  Sales & Customer Relationships Supervisor, บริษัท เนโอ ไทย เอเชีย จำกัด
 • คุณจารุภัทร ภู่ระหงษ์
  Customer Support, บริษัท เนโอ ไทย เอเชีย จำกัด

Neo Thai Asia Co., Ltd.

TH

For more information, please contact +6696-515-5667 or email sureratk@impact.co.th Visit our event website at www.digitechasean.com